CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Informacja o dofinansowaniu termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy budynku Lipsk (PDF, 66 KB) Logo ministerstwo poziom PL

 Projekty badawcze realizowane na Politechnice Opolskiej - Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

Temat projektu: Program poprawy zdrowia pychicznego Studentów z wykorzystaniem wurtualnej rzeczywistości - rozwiązanie czy biały słoń? 

Program: Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje

Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Kierownik projektu: dr Sebastian Rutkowski

Termin realizacji: 05.05.2023 – 04.05.2024

 

Temat projektu: Intensyfikacja aktywności naukowo-badawczej Politechniki Opolskiej w obszarze inżynierii mechanicznej.  

Program: Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Adam Niesłony

Termin realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2022

opis projektu

 

 

Temat projektu:  Funkcjonalna analiza powierzchni w inżynierii mechanicznej 

Program: Polska Metrologia

Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Niesłony

Termin realizacji: 30.06.2022 – 29.06.2024

opis projektu

 

 

Temat projektu:  Metrologia nierówności powierzchni w technikach addytywnych

Program: Polska Metrologia

Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Kierownik projektu: dr hab. inż. Jolanta Królczyk

Termin realizacji: 30.06.2022 – 29.06.2024

opis projektu

 

 

Doktoraty wdrożeniowe realizowane w Szkole Doktorskiej Politechniki Opolskiej

opis projektu

Doktorat wdrożeniowy I – 2 uczestników szkoły doktorskiej

Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Termin realizacji: 01.10.2020 – 31.10.2024

 

Doktorat wdrożeniowy II „Sztuczna inteligencja” - 1 uczestnik szkoły doktorskiej

Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Termin realizacji: 01. 10. 2020 – 31.10.2024

 

Doktorat wdrożeniowy I – 12 uczestników szkoły doktorskiej

Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Termin realizacji: 01.10.2021 – 31.10.2025

 

Przebudowa i rozbudowa placu II Kampusu

Informacje na temat przebudowy i rozbudowy placu II Kampusu (plik PDF)

 

 

Przebudowa Domu Studenta Pryzma

Informacje na temat przebudowy Domu Studenta Pryzma (plik PDF)

Termomodernizacja i zastosowanie OZE w DS Pryzma

Informacje na temat termomodernizacji i zastosowania OZE w Domu Studenta Pryzma (plik PDF)

 

 

Przebudowa budynku Lipsk

Informacja o dofinansowaniu termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy budynku Lipsk (PDF, 66 KB)