CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

NCN

Projekty badawcze realizowane na Politechnice Opolskiej - Narodowe Centrum Nauki

  

Temat projektu: Ocena zmian biomechanicznych mięśni poprzecznie prążkowanych z zaburzeniami mięśniowo-powięziowymi.

Konkurs: MINIATURA 6

Kierownik projektu: dr Paweł Pakosz

Termin realizacji: 17.05.2023 – 16.05.2024

 

Temat projektu: Wpływ grzania indukcyjnego na właściwości elektromagnetyczne materiałów.

Konkurs: MINIATURA 6

Kierownik projektu: dr inż. Paweł Piekielny

Termin realizacji: 23.11.2022 – 22.11.2023

 

Temat projektu: Eksperymentalna identyfikacja bezpieczeństwa stropów drewnianych w przypadku wielokrotnych pożarów kominów stalowych .

Konkurs: MINIATURA 6

Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Drożdżol

Termin realizacji: 06.08.2022 – 05.02.2024

 

Temat projektu: Brainsourcing dla Szacowania Uwagi Afektywnej.

Konkurs: CHIST-ERA Call 2020

Kierownik projektu: dr hab. inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk

Termin realizacji: 01.02.2022 – 31.01.2025

 

Temat projektu: Pionierski model szacowania trwałości zmęczeniowej bazujący na procesie Gaussowskim i uczeniu maszynowym.

Konkurs: OPUS 21

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Aleksander Karolczuk

Termin realizacji: 12.01.2022 – 11.01.2025

 

Temat projektu: Badania quasi-kompozytowej konstrukcji przepustu pod obciążeniem statycznym.

Konkurs: MINIATURA 5

Kierownik projektu: dr inż. Tomasz Maleska

Termin realizacji: 01.10.2021 – 30.09.2023

 

Temat projektu: Opracowanie systemów "druk 3D - natrysk termiczny" do zastosowań przy obciążeniu dynamicznym i udarowym.

Konkurs: M-ERA.NET 2 Call 2020

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Adam Niesłony

Termin realizacji: 01.06.2021 – 31.05.2024

informacje o projekcie

 

Temat projektu: Modelowanie metalurgicznych, trybologicznych i zrównoważonych aspektów w energooszczędnej obróbce New Metastable Beta Titanium Alloy dla zastosowań w komponentach silników lotniczych./ Modelling On Metallurgical, Tribological and Sustainability Aspects in Energy-Efficient Machining of New Metastable Beta Titanium Alloy for Aircraft Engine Components Application.

Konkurs: POLS

Kierownik projektu: dr Munish Kumar Gupta

Termin realizacji: 16.08.2021 - 15.11.2023

informacje o projekcie

 

Temat projektu: Nowatorska, sterowana danymi, oparta na inteligentnym prognozowaniu platforma do złożonych systemów cyber-fizycznych w kierunku przyszłości. / Novel Data Driven based Intelligent Prognostics Platform for Complex Cyberphysical Systems towards the Future.

Konkurs: POLS

Kierownik projektu: dr Zhixiong Li

Termin realizacji: 22.04.2021 - 31.12.2023

informacje o projekcie