CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Uwaga! Zmiana zarządzenia w sprawie nagród rektora dla nauczycieli akademickich:

1. Zarządzenie nr 110/2020 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nagród rektora dla nauczycieli akademickich

2. Zarządzenie nr 109/2020 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie nagród rektora dla nauczycieli akademickich

Wprowadza się:
1) Zasady przyznawania nauczycielom akademickim nagród projakościowych rektora, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) Zasady przyznawania nagród rektora za awans naukowy, wysokopunktowane osiągnięcia naukowe oraz za inne osiągnięcia, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

Pełna treść zarządzenia wraz załącznikami dostępna jest dla pracowników uczelni na Intranecie