CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

USTAWA 2.0

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Przewodnik po reformie - marzec 2019

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

 

Konstytucja dla Nauki wprowadza regulacje dotyczące fukcjonowania całego systemu nauki i szkolnictwa wyższego:

  • nowy model skutecznego zarządzania uczelniami,
  • poszerzenie autonomii uczelni,
  • zrównoważony rozwój szkolnictwa wyższego w całej Polsce,
  • nowe ścieżki kariery akademickiej,
  • nowy model kształcenia doktorów,
  • gwarancje praw dla pracowników i studentów,
  • skuteczny system finansowania uczelni oraz większa elastyczność w tym zakresie,
  • łączenie potencjału dyscyplin naukowych,
  • gwarancje dodatkowych środków na naukę i szkolnictwo wyższe,
  • wsparcie dla Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

 

W ustawie Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przewidziano wiele przepisów wprowadzających szczególne rozwiązania w okresie przejściowym. Poniższa tabela przedstawia najważniejsze terminy dotyczące m.in.: awansów naukowych, doktorantów i ewaluacji oraz związane z nimi zmiany i wymagania.

Harmonogram wdrażania Ustawy 2.0