CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

2023 dyscypliny naukowe PL z kategoriami NEW

 

PRZEWODNICZĄCY RAD NAUKOWYCH DYSCYPLIN:

1. architektura i urbanistyka - dr hab. inż. arch. Mirosław Bogdan

2. automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne - dr hab. inż. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. ekonomia i finanse - prof. dr hab. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. informatyka techniczna i telekomunikacja - dr hab. inż. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. inżynieria lądowa, geodezja i transport - dr hab. inż. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. inżynieria mechaniczna - dr hab. inż. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka - dr hab. inż. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. nauki o kulturze fizycznej - dr hab. Cezary Kuśnierz

9. nauki o zarządzaniu i jakości - dr hab. inż. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10. nauki o zdrowiu - dr hab. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PODSTAWY PRAWNE:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

2. Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie Regulaminu rad naukowych dyscyplin w Politechnice Opolskiej

       a. Zał. - wzór raportu rocznego

2a. Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 23 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu rad naukowych dyscyplin w Politechnice Opolskiej

2b.Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 26 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu rad naukowych dyscyplin w Politechnice Opolskiej 

3. Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 7/2023 z dnia  7 lutego 2023 r. w sprawie Regulaminu podziału środków finansowych w ewaluowanych dyscyplinach naukowych w Politechnice Opolskiej

 

POMOCNICZE AKTY PRAWNE:

1. Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie wzoru oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie

a) Załącznik - oświadczenie (pdf)

b) Załącznik - oświadczenie (doc)

2. Zarzadzenie Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie składania przez pracowników Politechniki Opolskiej oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową

a) Załącznik- oświadczenie (pdf)

b) Załącznik - oświadczenie (doc)

3. Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 15 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzania opisu wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

a) Załącznik nr 1 opis wplywu (doc)

b) Załącznik nr 1 opis wplywu (pdf)

Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie sporządzania opisu wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

a) Załącznik nr 2 karta aplikacji (doc)

b) Załącznik nr 2 karta aplikacji (pdf)

c) Załącznik nr 3 karta wdrozenia (doc)

d) Załącznik nr 3 karta wdrozenia (pdf)

4. Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie składania przez pracowników i doktorantów szkoły doktorskiej oświadczenia upoważniającego Politechnikę Opolską do wykazania osiągnięć pracownika oraz doktoranta w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej

a) załącznik - oświadczenie (pdf)

b) załącznik - oświadczenie (doc)