CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

 NCBiR

Projekty badawcze realizowane na Politechnice Opolskiej - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

 

Temat projektu: Autonomiczne miniaturowe źródło prądu stałego oparte na szerokopasmowym przetworniku wibracji na energię elektryczną.

Program: TANGO V

Kierownik projektu: dr inż. Marcin Kulik

Termin realizacji: 01.09.2021 – 30.11.2022

 

Temat projektu: System oceniający i monitorujący poziom cyberbezpieczeństwa urządzeń IoE/IoT obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

Program: CyberSecIdent

Kierownik projektu: dr hab. inż. Krzysztof Zatwarnicki

Termin realizacji: 01.07.2021 – 30.09.2024

informacje o projekcie

 

Temat projektu: Opracowanie nisko-odpadowej technologii platerowania wybuchowego oraz technologii przetwarzania wielowarstwowych, wysokowutrzymałościowych materiałów lekkich i superlekkich z warstwami reaktywnymi i funkcjonalnymi oraz blach platerowanych wybuchowo metalami reaktywnymi i ich stopami.

Program: TECHMATSTRATEG

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Aleksander Karolczuk

Termin realizacji: 01.07.2019 – 31.03.2023