CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

 NCBiR

Projekty badawcze realizowane na Politechnice Opolskiej - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

 

Temat projektu: System oceniający i monitorujący poziom cyberbezpieczeństwa urządzeń IoE/IoT obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

Program: CyberSecIdent

Kierownik projektu: dr hab. inż. Krzysztof Zatwarnicki

Termin realizacji: 01.07.2021 – 30.09.2024

informacje o projekcie