CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Aktualności

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 8, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego, które nie było i nie jest finansowane z NCN ani z innych źródeł. Działanie naukowe może zostać przeprowadzone w formie: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego.
Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej kolejny raz ogłasza konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka. Nagroda jest przeznaczona dla młodych uczonych wyróżniających się nie tylko dorobkiem naukowym, ale przede wszystkim humanistyczną postawą i umiejętnością przekraczania barier wąskich specjalizacji.
Po raz kolejny firma Siemens oraz Politechnika Warszawska organizują konkurs, którego celem jest wspieranie rozwoju i osiągnięć studentów oraz młodych naukowców. Hasło konkursu brzmi: „Zrównoważony przemysł dzięki transformacji cyfrowej i zielonym technologiom”. Nagrodzone zostaną projekty wykorzystujące rozwiązania z obszaru Przemysłu 4.0, takie jak big data, sztuczna inteligencja czy internet rzeczy.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera nabór wniosków do konkursu w programie START (edycja 2024), w którym młodzi uczeni i młode uczone mogą zdobyć stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe. Wnioski do konkursu można składać do 3 listopada 2023 r. Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy i badaczek, przyznawanym w dowód uznania dla ich dokonań naukowych. Mogą się o nie ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż.
Politechnika Wrocławska ogłasza trzecią edycję konkursu o Europejską Nagrodę Naukową im. Stanisława Lema . Konkurs jest skierowany do młodych naukowców (maks. 40 lat), którzy w ostatnich trzech latach dokonali znaczącego odkrycia lub wyróżnili się wybitnymi osiągnięciami na polu szeroko rozumianych nauk technicznych.