CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Aktualności

Rozpoczął się nabór do polskiej, 23. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, w której badaczki ubiegają się o stypendia, które mogą przeznaczyć na dowolny cel.

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) przygotował na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) nowy raport „Nauka w Polsce 2022”. Publikacja przedstawia najważniejsze informacje na temat polskiej nauki do 2021 roku.

1 lutego wystartował nabór wniosków w programie Ministra Edukacji i Nauki "Społeczna odpowiedzialność nauki II", którego celem jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

1 lutego wystartował nabór wniosków w programie Ministra Edukacji i Nauki „Doskonała nauka II”. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty związane z organizacją konferencji naukowych lub publikacją monografii naukowych.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 7 na pojedyncze działanie naukowe, którego celem jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych QuantERA Call 2023 obejmującego tematykę: Quantum Phenomena and Resources  oraz Applied Quantum Science.

Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Piąty konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach tematu zgłoszonego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

NCBR ogłasza kolejny nabór wniosków do programu LIDER.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Program NEON II to wspólne przedsięwzięcie NCBR i PKN ORLEN polegające na wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu rafineryjno - petrochemicznego.

Do konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe, przedsiębiorstwa jak również ich konsorcja.Dofinansowanie NCBR i środki finansowe przekazywane przez PKN ORLEN można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Fundacja Kościuszkowska ogłasza nabór do programu "Exchange to the US", w którym uczestnicy mogą zdobywać wiedzę i doświadczenie w ramach wybranej przez siebie dyscypliny, które wykorzystają w pracy i podczas studiów po powrocie do Polski. 

19 października 2022 r., godz. 10:00 odbędzie się webinarium dot. ścieżki II STEP – Innovation Coach

Narodowe Centrum Nauki zaprasza zagranicznych naukowców i naukowczynie do realizacji 24-miesięcznych projektów badawczych w polskich instytucjach przyjmujących w ramach programu POLONEZ BIS. 

Współfinansowany w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND program POLONEZ BIS jest skierowany do badaczy i badaczek, niezależnie od narodowości, tematu czy reprezentowanej dyscypliny badań. Warunki, to posiadanie doktoratu lub czteroletniego pełnoetatowego doświadczenia badawczego oraz przynajmniej dwuletni pobyt lub zatrudnienie poza Polską w okresie trzech lat przed dniem ogłoszenia konkursu. 

Na podstawie § 1. ust. 12  Regulaminu przyznawania grantów Rektora Politechniki Opolskiej w konkursie DELTA PLUS stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 58/2022 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 20.06.2022 r. (zmiana wniosku w Zarządzeniu nr 63/2022)
PROREKTOR DS. NAUKI I ROZWOJU OGŁASZA
1. nabór wniosków do konkursu DELTA PLUS

Na podstawie § 1. ust. 11  Regulaminu przyznawania grantów Rektora Politechniki Opolskiej w konkursie DELTA stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 64/2021 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 08.07.2021 r. (zmiana w Zarządzeniu nr 47/2022)
PROREKTOR DS. NAUKI I ROZWOJU OGŁASZA
3. nabór wniosków do konkursu DELTA

Na podstawie § 1. ust. 10  Regulaminu przyznawania grantów Rektora Politechniki Opolskiej w konkursie ALFA stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 63/2021 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 08.07.2021 r. (zmiana w Zarządzeniu nr 46/2022)
PROREKTOR DS. NAUKI I ROZWOJU OGŁASZA
2. nabór wniosków do konkursu ALFA

Na podstawie § 1. ust. 11  Regulaminu przyznawania grantów Rektora Politechniki Opolskiej w konkursie GAMMA stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 60/2022 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 28.06.2021 r.
PROREKTOR DS. NAUKI I ROZWOJU OGŁASZA
1. nabór wniosków do konkursu GAMMA

W dniu 29 czerwca 2022 r. – spośród wniosków osób spełniających warunki otrzymania stypendium – Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendia 215 młodym naukowcom, w tym 37 doktorantom.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

W imieniu Narodowego Centrum Nauki zapraszamy na webinarium informacyjne dla polskich instytucji zainteresowanych goszczeniem naukowców w ramach konkursu MSCA POLONEZ BIS 2, który został otwarty 15 marca.