CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Aktualności

Rozpoczął się nabór do polskiej, 23. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, w której badaczki ubiegają się o stypendia, które mogą przeznaczyć na dowolny cel.
Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) przygotował na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) nowy raport „Nauka w Polsce 2022”. Publikacja przedstawia najważniejsze informacje na temat polskiej nauki do 2021 roku.
1 lutego wystartował nabór wniosków w programie Ministra Edukacji i Nauki "Społeczna odpowiedzialność nauki II", którego celem jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.
1 lutego wystartował nabór wniosków w programie Ministra Edukacji i Nauki „Doskonała nauka II”. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty związane z organizacją konferencji naukowych lub publikacją monografii naukowych.
Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 7 na pojedyncze działanie naukowe, którego celem jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.