CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Granty Interwencyjne NAWA to odpowiedź na wyzwania współczesnego świata. W tym roku nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym. Najlepsze projekty otrzymają finansowanie do 300 tys. zł.

Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców podejmowanej w reakcji na nagłe, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o istotnych konsekwencjach globalnych lub regionalnych. Kluczowe jest, aby działania projektowe były ukierunkowane na badanie nagłego, nieprzewidzianego zjawiska.

Realizacja projektów w ramach programu ma umożliwić naukowcom zdobycie nowej wiedzy, szczególnie zbadanie skutków oraz znaczenia ekstremalnego i naukowo ważnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu, lub opracowanie rozwiązania dla wywołanego przez nie problemu. Dzięki programowi możliwa jest szybka interwencja wymagająca mobilności zagranicznej lub współpracy międzynarodowej.

Począwszy od 2020 r. rozstrzygnięto cztery nabory. Łącznie do realizacji rekomendowano dotychczas 67 projektów. Współczynnik sukcesu wyniósł średnio 18%. Projekty dotyczyły m.in. badań skutków pandemii, zarówno w wymiarze medycznym, jak i społecznym. W ostatnich edycjach duży odsetek stanowiły projekty związane z toczącą się w Ukrainie wojną.

Dotychczas nabór prowadzony był w dwóch turach rocznie. W tym roku nabór prowadzony będzie w jednej turze w trybie ciągłym, od 15 maja do 20 grudnia lub do wyczerpania środków.

Ze względu na specyfikę programu, wnioski naukowców oceniane są na bieżąco a decyzja o przyznaniu finansowania projektu zapada bardzo szybko. Ogłoszenie wskazuje na 60 dni na ocenę wniosku.  Średni czas oczekiwania na nią w ubiegłym roku wyniósł około 30 dni.

Ogłoszenie o naborze

Wnioski przyjmowane są w systemie elektronicznym NAWA

W edycji 2024 jedna instytucja ma możliwość złożenia do trzech wniosków. Dzięki temu program promuje udział różnorodnych i mniejszych jednostek.

źródło: nawa.gov.pl