CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Konkurs CANALETTO ma na celu wsparcie mobilności naukowców prowadzących badania w polsko-włoskim partnerstwie. Do składania wniosków w konkursie na wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską Canaletto 2024 NAWA zaprasza wraz z włoskim partnerem MAECI - Directorate General Cultural and Economic Promotion and Innovation – Office IX, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation.

Wspólne projekty badawcze przeznaczone są wyłącznie na wsparcie mobilności polsko-włoskich zespołów badawczych. Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego. 

Tegoroczny nabór wniosków otwarty jest wyłącznie dla następujących obszarów tematycznych:

  • Rolnictwo i żywność
  • Zrównoważone środowisko
  • Zdrowie i nauki o życiu
  • Nanonauki i zaawansowane materiały
  • Astrofizyka (obserwacja Wszechświata z naziemnego detektora GW: wpływ szumów środowiskowych, elektronika o niskim poziomie szumów, optyka o wysokiej precyzji)

Z wnioskami o finansowanie mogą występować podmioty o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-8 u.p.s.w.n w porozumieniu z jednostką z kraju partnerskiego. Oznacza to, że wniosek o dofinansowanie składa jednostka polska do NAWA oraz jednostka zagraniczna do instytucji partnerskiej, z którą NAWA prowadzi dany konkurs. Ostateczna lista beneficjentów jest ustalana po uzgodnieniach dokonanych przez obydwie instytucje partnerskie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 30 000 zł. Kwota ta może zostać przeznaczona wyłącznie na mobilność zespołów badawczych.

W procesie selekcji merytorycznej dokonywanej przez ekspertów NAWA ocenione zostanie znaczenie naukowe wnioskowanego projektu, zaproponowana metodologia badawcza, kwalifikacje i doświadczenie obu zespołów badawczych w obszarze Projektu oraz znaczenie podjętej współpracy naukowej i perspektywa jej kontynuowania. Dodatkowe punkty przysługują za spełnienie dodatkowych kryteriów wskazanych w poszczególnych konkursach. Zespoły badawcze, które przejdą kolejne etapy selekcji, tj. ocenę formalną oraz merytoryczną, zostaną poinformowane o wyniku w grudniu 2024 r. Realizacja dwuletnich projektów może się rozpocząć od 01 stycznia 2025 r.

Nabór wniosków trwa do 17 czerwca 2024 roku do godz. 15:00 czasu lokalnego dla Warszawy. 

Szczegóły naboru dostępne są TUTAJ

Wspólne projekty badawcze FAQ

źródło: nawa.gov.pl