CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

WEBINARIUM 1.

Zapraszamy do obejrzenia webinaru eksperckiego pt. Wpływ społeczny – III kryterium w ewaluacji jakości działalności naukowej, organizowanego przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Webinar przeznaczony jest dla pracowników naukowych oraz osób zarządzających dyscyplinami.

W trakcie spotkania poruszone zostały między innymi następujące kwestie:

- co jest podstawą oceny w III kryterium ewaluacyjnym, 
- jak zidentyfikować wpływ społeczny, 
- na co zwrócić uwagę w przygotowywaniu opisu wpływu, 
- jakie źródła potwierdzające wpływ możemy wskazać i jak ich szukać, 
- jakie są dobre praktyki - na przykładzie brytyjskiego systemu REF.
           
Webinar odbył się 6 maja 2020 r. Poprowadziła go dr Katarzyna Świerk  – ekspertka IRSW ds. ewaluacji badań naukowych.
 
 
 
 
WEBINARIUM 2.

Zapraszamy na cykl webinariów organizowanych przez PCG Academia, których celem jest wymiana wniosków i doświadczeń na temat wyników pierwszej ewaluacji według nowych reguł.

 

Pierwsze spotkanie online: Czy nowe zasady oceny dorobku naukowego faktycznie wymagają nowej strategii publikacyjnej naukowca?

Nagranie webinarium na portalu YouTube

Moderator: prof. Łukasz Sułkowski

Eksperci: dr hab. Marta du Vall, dr hab. Marcin Waligóra, dr hab. Stanisław Czachorowski, dr Justyna Małkuch-Świtalska

 

Drugie spotkanie online: Współpraca czy rywalizacja – jak nowy system ewaluacji dorobku naukowego wpłynie na klimat organizacyjny uczelni?

Nagranie webinarium na portalu YouTube

Moderator:  prof. Łukasz Sułkowski

Eksperci: dr Anna Borkowska, dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ, dr hab. Paweł Jurek, prof. UG

 

Trzecie spotkanie online: Reguły gry na uczelniach – jak się zmienią pod wpływem nowego systemu oceny dorobku naukowego?

Nagranie webinarium na portalu YouTube

Moderator:  prof. Łukasz Sułkowski

Eksperci: dr Anna Borkowska, dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ, dr hab. Paweł Jurek, prof. UG