CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Informujemy, że na portalu YouTube pojawiło się nagranie z webinaru dotyczącego zarządzania informacją naukową w świetle Ustawy 2.0. Webinar przeprowadziła firma PCG Academia.

Podczas webinaru prof. Łukasz Sułkowski oraz Piotr Masalski zaprezentowali rozwiązanie PCG Sciencecloud  - ekosystem trzech nowoczesnych aplikacji, umożliwiających efektywne zarządzanie nauką w uczelni w oparciu o trzy moduły: 

Każda z aplikacji dostosowana jest do specyfiki działalności uczelni oraz wymogów nowej Ustawy i towarzyszących jej rozporządzeń. Dodatkowo są one dostarczane jako usługa (SaaS), co przynosi uczelniom wiele korzyści, m.in. szybkie uruchomienie aplikacji na uczelni, brak konieczności utrzymywania kosztownych serwerów i obciążania zespołu IT uczelni czy brak konieczności aktualizacji aplikacji w razie zmian prawnych - o zgodność z aktualną literą prawa dba PCG Academia wraz z Instytutem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. 

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinariu, które udostępniamy poniżej.