CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Od ponad 23 lat organizatorzy programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki doceniają osiągnięcia polskich badaczek i wspierają ich badania. Celem tego  konkursu stypendialnego jest promowanie kobiet w nauce i zachęcanie ich do kontynuowania swoich badań.

Projekt adresowany jest do naukowczyń, prowadzących przełomowe badania w zakresie nauk o życiu. O stypendium mogą ubiegać się badaczki na każdym etapie kariery naukowej, które w roku wypłacania nagrody (2025) nie osiągną: 26. roku życia – w przypadku magistrantek, 32. roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 40. roku życia – w przypadku habilitantek. 

Aplikacje do programu można składać przez stronę: www.forwomeninscience.com

Badaczki mogą zgłaszać swój dorobek naukowy w takich obszarach, jak nauki przyrodnicze, medyczne i nauki o zdrowiu, nauki rolnicze, ścisłe czy inżynieryjno-techniczne m.in.: medycyna, biologia, fizyka, chemia i biotechnologia.

Jury spośród najlepszych kandydatek wyróżni 6 stypendystek, przyznając: 3 stypendia habilitacyjne po 40 000 zł, 2 stypendia doktoranckie po 35 000 zł i 1 stypendium magisterskie w wysokości 25 000 zł. 

Dodatkowo, każda ze stypendystek otrzyma nagrodę od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w postaci refundacji udziału w zagranicznej konferencji naukowej (na terenie Europy), do kwoty 15 000 zł.

Oficjalne ogłoszenie nazwisk stypendystek 24. edycji programu nastąpi podczas uroczystej gali, która zaplanowana jest na listopad br. Organizatorami programu są L'Oréal Polska (w ramach Fundacji L'Oréal) i Polski Komitet ds. UNESCO.

Wnioski do programu stypendialnego można składać do 5 maja 2024r.

Więcej informacji na temat programu oraz zasady aplikowania można znaleźć na stronie www.lorealdlakobietinauki.pl