CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Na Intranecie zostały udostępnione dodatkowe załączniki, o których mowa w załącznikach do Zarządzenia nr 1/2024 Rektora Politechniki Opolskiej w sprawie nagród rektora dla nauczycieli akademickich.

link do informacji

Do pobrania:

- lista wydawnictw nieuwzględnianych przy ustalaniu wysokości nagrody, o której mowa w Załączniku nr 1 do zarządzenia nr 1/2024 Rektora Politechniki Opolskiej
- wykaz czasopism z grupy Q1, o których mowa w Załączniku nr 2 do zarządzenia nr 1/2024 Rektora Politechniki Opolskiej