CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Przydatne informacje

Komunikat nr 26/2021 – w sprawie składania wniosków i przekazywania akt sprawy do Rady Doskonałości Naukowej

Rada Doskonałości Naukowej informuje, że zakładki „wymagania dokumentacyjne wniosków
w sprawie nadania tytułu profesora” oraz „wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego”, które są dostępne pod poniższymi linkami:

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-profesorskie.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadanai-tytulu-profesora.html

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-habilitowanego.html

zostały zaktualizowane. Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z nowymi informacjami dotyczącymi składania wniosków, w ramach wspomnianych postępowań, do Rady Doskonałości Naukowej.

Jednocześnie utworzona została nowa zakładka pod nazwą „przekazywanie akt sprawy do RDN”, która kierowana jest przede wszystkim do podmiotów doktoryzujących oraz podmiotów habilitujących.